Psychoterapią nazywany jest sposób leczenia, który wykorzystuje rozmaite
umiejętności oparte na wiedzy teoretycznej, mające na celu pomóc pacjentowi.
Szkoły psychoterapii oferują przyszłym psychoterapeutom kształcenie w
ramach określonych nurtów terapeutycznych, których ilość i rodzaj zmienia się wraz ​ ​z​ ​doświadczeniami ​ ​i ​ ​rozwojem ​ ​badań ​ ​w ​ ​tym ​ ​zakresie.

Współczesne tempo życia w wielu wypadkach wyklucza wieloletnią terapię z
psychoanalitykiem, obejmującą kilka spotkań tygodniowo. Konieczność dostosowania
sposobu terapii do obecnych możliwości powoduje stopniowe zanikanie jednych kierunków
oraz pojawienie się i rozwój innych. ​Dobór możliwie najskuteczniejszej metody leczenia
dla konkretnego przypadku możliwe jest poprzez zapoznanie się z podstawowymi
nurtami psychoterapeutycznymi. ​Warto przy tym pamiętać, że podstawą, umożliwiającą
efektywną terapię jest właściwa diagnoza problemu, która czasem nie jest prosta i wymaga
czasu.

Nurt ​ ​poznawczo-behawioralny

Jest to podejście, które szczególnie w początkowej fazie terapii, skoncentrowane jest na
kłopotach pacjenta występujących w czasie teraźniejszym. ​Terapia ma na celu nauczenie
danej osoby umiejętności i odpowiednich zachowań, które nie tylko pozwolą
rozwiązać ​ ​aktualne ​ ​trudności, ​ ​ale ​ ​też​ ​powstrzymają ​ ​ewentualne ​ ​nawroty ​.
Podstawą myśli poznawczo-behawioralnej jest koncepcja, zakładająca, że to samoocena i
podejście do własnej roli w świecie ma decydujące znaczenie w kwestii postępowania.

Terapia skupia się na sferze poznawczej, obejmującej sposób myślenia oraz strefie
behawioralnej, skupiającej się na wprowadzaniu zmian w zachowaniu. Leczenie trwa
zazwyczaj kilka- kilkanaście tygodni a rolą psychoterapeuty jest pomoc w zrozumieniu źródła
problemu i znalezieniu możliwych sposobów jego zwalczania. Przypadłości, przy których
często z powodzeniem wykorzystywane jest podejście poznawczo-behawioralne to m.in.
bulimia, ​ ​depresja, ​ ​zaburzenia ​ ​obsesyjno-kompulsywne ​ ​czy​ ​też​ ​zespół ​ ​stresu ​ ​pourazowego.

Nurt ​ ​humanistyczno-egzystencjalny

Specyfika tego podejścia polega przede wszystkim na stosunku do pacjenta, który
traktowany jest jako indywidualna jednostka, zmagająca się z trudnościami, nie zaś jak
osoba chora. ​Celem terapii humanistyczno-egzystencjalnej jest wzrost świadomości
badanego wobec własnego “ja” i położenia w określonej sytuacji.

​Nurt humanistyczny znajduje zastosowanie w większości przypadków, w szczególności w przypadku terapii z o niskiej ​ ​samoocenie, ​ ​nie ​ ​łatwo ​ ​nawiązującymi ​ ​relacje ​ ​z​ ​innymi ​ ​ludźmi.
Fundamentalne znaczenie w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym ma autentyczność
relacji oraz pełne zrozumienie ze strony psychoterapeuty, który wciela się bardziej w rolę
przewodnika ​ ​niż​ ​lekarza.

Nurt ​ ​psychoanalityczny

Swój początek ma w psychoanalizie sformułowanej przez Zygmunta Freuda i odwołuje się
głównie do elementów nieświadomości, przeszłości pacjenta oraz ewentualnych zaburzeń
osobowości. ​Podejście psychoanalityczne koncentruje się na indywidualnych
doświadczeniach danej osoby w odwołaniu do jej przeszłych i obecnych
doświadczeń. ​Odbiór i interpretacja oparta o wolne skojarzenia pomaga w zrozumieniu
siebie ​ ​i ​ ​odnalezieniu ​ ​źródła ​ ​dolegliwości.

Terapia psychoanalityczna jest procesem długotrwałym, w którym istotną rolę
odgrywa systematyczność oraz zastosowanie się do specyficznych zasad i
warunków, w jakich jest przeprowadzana. Zazwyczaj pacjent zajmuje miejsce w fotelu lub
na kozetce, natomiast terapeuta znajduje się za jego plecami, aby uniknąć kontaktu
wzrokowego, ​ ​który​ ​może ​ ​swobodę ​ ​w​ ​opisywaniu ​ ​przeżyć​ ​i ​ ​emocji.

Nurt ​ ​psychodynamiczny

Podobnie jak podejście psychoanalityczne zrodził się z Freudowskiej psychoanalizy i ma
szerokie zastosowanie w leczeniu wielu przypadłości, tj. zaburzenia afektywne, nerwice czy
stany lękowe. ​Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że zasadniczy wpływ
na obecne kłopoty i konflikty mają nie do końca świadome, wewnętrzne potrzeby,
mechanizmy ​ ​i ​ ​emocje ​ ​pacjenta.

Podobnie jak w przypadku podejścia humanistycznego terapeuta spełnia raczej funkcję
słuchacza i przewodnika, ułatwiając dzielenie się odczuciami i przemyśleniami.
Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat i kładzie nacisk na dość częste i regularne
wizyty.

Nurt ​ ​systemowy

Podejście systemowe skutecznie sprawdza się głównie w przypadku terapii grupowej, dla
rodzin oraz par. ​Odwołuje się do teorii systemów, zakładającej, że niemożliwa jest
analiza człowieka i jego zachowań bez uwzględnienia środowiska, w którym się
znajduje, ​ ​gdyż​ ​każdy ​ ​uwikłany ​ ​jest​ ​w ​ ​sieć ​ ​wzajemnych ​ ​zależności.
Rola terapeuty polega na zadawaniu pytań i kierowaniu rozmową przy maksymalnym
zachowaniu dystansu i neutralności osądów. Zdarza się, że w trosce o pełen obiektywizm w
psychoterapii ​ ​udział ​ ​bierze ​ ​dwójka ​ ​terapeutów.

Nurt ​ ​Gestalt

Jest to podejście sformułowane na podstawie teorii homeostazy, wedle której każdy
człowiek dąży do osiągnięcia i utrzymania harmonii. ​Psychoterapia Gestalt kładzie nacisk
na szczerą i bezpośrednią relację z terapeutą oraz koncentrowanie się na konkretnych
trudnościach, występujących w czasie teraźniejszym. ​Kluczowym elementem terapii jest
egzystencjalny dialog między pacjentem a psychoterapeutą. ​W przerwach między
spotkaniami stosuje się również rozmaite zadania, testy i eksperymenty, które przyspieszają
i ​ ​zwiększają ​ ​skuteczność​ ​terapii.

Terapia w nurcie Gestalt bardzo dobrze sprawdza się nie tylko w walce ze stanami
depresyjnymi, fobiami czy problemami emocjonalnymi, ale również w przypadku osób,
chcących ​ ​rozwijać​ ​się ​ ​emocjonalnie ​ ​i ​ ​dążyć​ ​do ​ ​samorealizacji.

Nurt ​ ​integracyjny

Nazywany bywa również integratywnym lub eklektycznym. Wychodzi on z założenia, że ze
względu na ogrom wpływów i kontekstów dotyczących źródła problemów nie sposób opierać
się jedynie na jednym podejściu. ​W zależności od rodzaju dolegliwości i indywidualnych
cech danej osoby psychoterapeuta czerpie z różnych nurtów, wybierając
poszczególne ​ ​metody ​ ​i ​ ​techniki.

Jakie nurty psychoterapii wybrać ?

Należy pamiętać, że podczas poszukiwania psychoterapeuty bez przeszkód możesz zadać
pytania dotyczące podejścia psychoterapeutycznego, który stosuje, na czym ono polega i na
jakich aspektach się koncentruje. Jeśli zaś wybrana metoda lub osoba prowadząca nie
spełniają twoich oczekiwań, szukaj do skutku, gdyż relacja z terapeutą ma kolosalny wpływ
na ​ ​powodzenie ​ ​terapii.

Artykuł został opracowany w współpracy z specjalistami z poradni psychologicznej „Psychoterapia Co Tam?”  https://psychoterapiacotam.pl  zlokalizowaną w mieście Warszawa z oddziałami w dzielnicy Bemowo,  Targówek, Wilanów i Włochy.  To poradnia specjalistów psychologów i psychoterapeutów o różnych specjalizacjach i nurtach psychoterapeutycznych. To miejsce z domową atmosferą gdzie każda osoba może znaleźć szeroki zakres pomocy w niemalże każdej dziedzinie problemów natury psychicznej. Poradnia prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, terapia dla par, terapia rodzinna, interwencje kryzysowe. W razie potrzeby wsparcia farmakologicznego dostępni są również psychiatra dla dorosłych i młodzieży oraz psychiatra dziecięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here